Sunday's Reflections for December 2014
 

2nd Sunday Of Advent (December 7, 2014)

  Labingwalong (18) araw na lang at Pasko na! Anong paghahanda ang ginagawa natin?   Ngayong “Taon ng mga Dukha” ipinapaalala sa atin sa pasimula ng ating paglalakbay sa panahon...


 

4th Sunday Of Advent December 21, 2014

  Rejoice, you who enjoy God's favour!   Christmas is just around the corner, and during this last Sunday of Advent, we hear in the Gospel of Luke the angel’s most wonderful greeting...